Profilaktyka i reedukacja mięśni dna miednicy wg Corefit®System @ Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz, Bydgoszcz [od 15 do 16 września]

Profilaktyka i reedukacja mięśni dna miednicy wg Corefit®System


34
15 - 16
września
09:00 - 17:00

 Strona wydarzenia
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Poznańska 7, 85-192 Bydgoszcz, Poland
PROFILAKTYKA I REEDUKACJA MIĘŚNI DNA MIEDNICY WG KONCEPCJI COREFIT® SYSTEM

KURS DLA:
— fizjoterapeutów
— położnych
— pielęgniarek środowiskowych
— nauczycieli jogi
— trenerów personalnych
— instruktorów ( fitness, rekreacji ruchowej, pilates)
— opiekunów osób starszych
— studentów kierunku: fizjoterapia, położnictwo
...
Koncepcja Corefit®System powstała na bazie wyników badań naukowców z Australii (Hodges, Sapsford, Richardson), Kanady (Lee, Miller), Szwajcarii (Larsen, Cantienica®Beckenbodentraining), Francji (Dumoulin) oraz doświadczenia i obserwacji własnych w pracy z pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy. Koncepcja jest skuteczną, nieinwazyjną formą terapii zachowawczej dysfunkcji dna miednicy oraz profilaktyki.

Proponowany program Corefit System, zawierający konkretne zalecenia i plany strategii terapii w poszczególnych zaburzeniach może odegrać ważną rolę w profilaktyce i terapii zaburzeń statyki miednicy i nietrzymania moczu u znacznej części kobiet po 45 roku życia, a także kobiet w połogu poprawiając komfort życia pacjentek, umożliwiając im dłuższą aktywność zawodową i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. CorefitSystem został także opracowany dla mężczyzn z zaburzeniami funkcji seksualnych oraz nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii.

WYRÓŻNIKI KONCEPCJI Corefit® System:
— ćwiczenia sensomotoryczne, których celem jest zarówno uświadomienie, jak i uruchomienie okolicy miednicy;
— nauczanie prawidłowej lokalizacji i świadomego napięcia mięśni dna miednicy z jednoczesnym wyłączeniem dużych, zewnętrznych grup mięśniowych;
— wolicjonalna aktywacja poszczególnych warstw mięśni dna miednicy;
— ćwiczenia oddechowe;
— indywidualne podejście do procesu usprawniania – dobranie odpowiedniego planu treningowego (algorytmy postępowania: położniczy, uroginekologiczny ( kobiety), urologiczny (mężczyźni);
— reedukacja nieprawidłowych wzorców motorycznych (wzorzec globalnego pobudzenia) prowadzących do nadmiernego przeciążenia struktur dna miednicy związanych m.in. z nieprawidłową reakcją na wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego (głównie podczas kaszlu, kichania, dźwigania);
— kokontrakcja mięśni lokalnych stabilizatorów kompleksu biodrowo-lędźwiowo-miednicznego ( wielodzielny, poprzeczny brzucha) oraz mięśni dna miednicy;
— Różnicowanie napięcia – trening siłowy, wytrzymałościowy.

EFEKTYWNOŚĆ Corefit® System uwarunkowana jest takimi czynnikami jak:
— umiejętność zlokalizowania i napięcia mięśni dna miednicy (trening sensomotoryczny)
— czas trwania i intensywność skurczu, ilość powtórzeń, (trening wytrzymałościowy i siłowy)
— umiejętność aktywacji mięśni dna miednicy i mięśni wspomagających
— umiejętność wdrożenia aktywnych mięśni dna miednicy w łańcuchy kinematyczne

DLA KOGO TERAPIA:
— Profilaktyka w okresie ciąży
— Profilaktyka dla osób uprawiających różne formy aktywności – prawidłowa stabilizacja kręgosłupa – przeciwdziałanie urazom kręgosłupa i stawów, nauka prawidłowych zachowań podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych
— Reedukacja mięśni dna miednicy po porodzie (siłami natury i cięciu cesarskim)
— Terapia nietrzymania moczu (wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, nietrzymanie z przepełnienia, nietrzymanie moczu po prostatektomii
— Terapia zaburzeń statyki narządu rodnego (obniżenie ścian pochwy, opadanie macicy, zaburzenia sfery seksualnej)
— Terapia zaburzeń związanych z dysfunkcją stabilizacji głębokiej – dyskopatie, bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych

CEL SZKOLENIA:
Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę i umiejętności:
— w jaki sposób uzyskać u pacjenta prawidłowe napięcie mięśni dna miednicy
— w jaki sposób wyeliminować nieprawidłowe wzorce pobudzenia
— jak różnicować czas i siłę skurczu mięśni dna miednicy
— jak prowadzić terapię u kobiet w ciąży, połogu, okresie menopauzy
— w jaki sposób wykorzystać urządzenie Biofeedback Pressure Stabilizer w procesie terapii
— jakie zastosować ankiety dla pacjentów wspomagające obserwację zmian w terapii

TERMIN:
Dwa terminy do wyboru:
I 15-16.09.2018 r.
II 1-2.12.2018 r.

CENA:
1300 zł

KORZYŚCI:
— certyfikat uprawniający do pracy terapeutyczno – profilaktycznej metodą Corefit® System, uprawniający do używania nazwy i logo Corefit® System
— wpis reklamowy adresu i danych kontaktowych osób z certyfikatem na stronie treningdnamiednicy.pl, w celu zapewnienia poszukującym pacjentom łatwiejszego dostępu do terapii.
— dodatkowe umiejętności praktyczne, znacznie poszerzające kompetencje w zakresie prowadzenia reedukacji dna miednicy
— możliwości prowadzenia indywidualnych lub grupowych zajęć reedukacji dna miednicy dla kobiet w każdym wieku

Terapeuci i położne – prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób z dysfunkcjami dna miednicy ( kobiety ciąża, połóg, menopauza + każdy wiek, mężczyźni po prostatektomii)

Instruktorzy, nauczyciele – prowadzenie ćwiczeń dna miednicy dla grup i indywidualnie, bezpieczne i nie nasilające dolegliwości pacjenta dopasowanie treningu fitness i innych ćwiczeń dla osób z problemami z kręgosłupem, dnem miednicy, dla kobiet po porodzie, po zabiegach operacyjnych itp.

INSTRUKTOR:
MGR IZABELA ŻAK
Absolwentka Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach. Obecnie jako doktorantka, pod kierunkiem prof. Edwarda Saulicza zajmuję się tematyką profilaktyki i terapii dysfunkcji dna miednicy. W 2009 roku ukończyła szkolenie instruktorskie Cantienica® – Trening Dna Miednicy w Zurychu, od tego też roku rozpoczęła badania nad mięśniami dna miednicy. Ukończyłam także inne szkolenia związane z terapią ciała i miednicy: Physio Pelvica I – ” Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymania moczu”, J. Earls&T. Myers ” Fascial Release for Structural Balance: Intrinsic Muscles of the Pelvis”, J. Smith: “Introduction to Structural Integration”, The Redcord Education Program: “Neurac1″, Plaatsman Concept: ” Assessment, Treatment and Manipulation of the Spine and the PeriphG
Obecnie pracuje swoją autorską metodą Corefit® System, która powstała w oparciu o własne badania i doświadczenia pracy z pacjentami oraz o najnowsze wyniki badań naukowych z całego świata. Jest metodą terapeutyczną, skuteczną w większości problemów związanych z dysfunkcjami dna miednicy, kręgosłupa i stawów.

PROGRAM KURSU:
Moduł teoretyczny (ok. 4-5 godzin )
1. Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego kobiety
2. Mięśnie dna miednicy – budowa i funkcja
3. System głębokiej stabilizacji a dno miednicy – zależności
4. Zaburzenia funkcji dna miednicy – objawy, przyczyny położnicze
5. Koncepcja Corefit® – zasady podstawowe, narzędzia pracy
6. Aparat Biofeedback Stabiliser® — zasady funkcjonowania, zastosowanie w uzyskaniu prawidłowego napięcia mięśni stabilizujących – trening funkcjonalny
7. System Corefit® w pracy fizjoterapeuty, położnej i pielęgniarki – możliwości wykorzystania:
— szkoła rodzenia, wizyty patronażowe, inne
— oddział położniczy, ginekologiczny, urologiczny

Moduł praktyczny (ok. 7-8 godzin)
konieczny wygodny strój do ćwiczeń, zajęcia w 2-3 osobowych podgrupach
1. Ćwiczenia bazowe – sensomotoryczne
2. Lokalizacja punktów referencyjnych na miednicy
3. Nauka prawidłowej wolicjonalnej aktywacji odpowiednich grup mięśniowych
4. Ćwiczenia mięśni dna miednicy w zmiennych pozycjach wyjściowych z uwzględnieniem prawidłowego egzekwowania napięcia u ćwiczących
5. Nauka prawidłowych technik kaszlu, dźwigania, pochylania z uwzględnieniem stanu/wieku pacjenta (ciąża, połóg, menopauza, przygotowanie do zabiegu operacyjnego, postępowanie po zabiegu)
6. Kwestionariusze stosowane w Corefit® – wzory do pracy z pacjentem w celu monitorowania postępu terapii
7. Aparat Biofeedback Stabiliser® — zastosowanie praktyczne, korekta nieprawidłowych wzorców aktywacji mięśni
8. Dyskusja, podsumowanie, pytania do prowadzącego

INFORMACJE:
Uczestnik otrzymuje:
– 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem uczestnicy otrzymują skrypt z teoretycznymi podstawami koncepcji do zapoznania się z tematyką oraz przygotowania pytań do prowadzącego
– certyfikat ukończenia kursu
W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowo-deserowe.

ORGANIZATOR:
odnova.org.pl

ZGŁOSZENIA:
odnova.org.pl/index.php/profilaktyka-i-reedukacja-miesni-dna-miednicy-wg-koncepcji-corefit-system/
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz:

Terapia Czaszkowo-Krzyzowa MODUŁ III
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Kurs Anatomii Palpacyjnej
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa (KTP)
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Podstawy Terapii Manualnej II edycja!
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu OUN
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Kurs PNF podstawowy - mgr Ewa Górna
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Metody zaopatrzenia ortopedycznego w rehabilitacji dzieci
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia
Bebalanced Functional Training V edycja!
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Terapia Manualna w Koncepcji Osteopatycznej - MODUŁ I
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Technik rozluźniania powięziowego w okresie okołoporodowym
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia
Terapia Manualna w Koncepcji Osteopatycznej - MODUŁ II
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Kinesiotaping w ciąży i okresie okołoporodowym
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia Bydgoszcz
Metody oceny i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z el. wwr
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia
Powięź – Zintegrowane Techniki Mięśniowo-Powięziowe
Odnova - Rehabilitacja i Szkolenia

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Bydgoszczy :

Bydgoszcz Holi Festival - Święto Kolorów w Bydgoszczy
Różopole - Myslecinek
Rzeka Muzyki Młodych - Krzysztof Zalewski
Wyspa Młyńska w Bydgoszczy
Guzior w Bydgoszczy /Koncert Premierowy Evil_ThingsTour @Estrada
Estrada stagebar
I Edycja #Wrakrace Bydgoszcz 29.09.2018
Zamość, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
VII Edycja #TerenowaMasakra 23.09.2018
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
Dirty Dancing Show w Bydgoszczy
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
Sprawdź to! Stand-up Tour 2018 (Bydgoszcz)
Artego Arena Bydgoszcz
Festiwal Piwa Beergoszcz
Hrabi "Wady i waszki" prapremiera // 23.08 godz.18 // Bydgoszcz
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
X Metropolia Bydgoszcz Maraton MTB