Aukcja. Znani, bezimiennym zwierzętom. @ SODA 2.0 club & lounge bar, Bydgoszcz [3 grudnia]

Aukcja. Znani, bezimiennym zwierzętom.


70
03
grudnia
17:30 - 20:30

 Strona wydarzenia
SODA 2.0 club & lounge bar
Mostowa 4, 85-110 Bydgoszcz
Aukcja „Znani — Bezimiennym Zwierzętom”,
Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Pana
Rafała Bruskiego

Organizowana przez Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy
i OTOZ Animals, Oddział Kujawsko Pomorski,
odbędzie się
3 grudnia 2017 r. od godziny 17.30,
w gościnnym wnętrzu
Soda Club & Lounge Bar,
przy ul. Mostowej 4, w Bydgoszczy

Przedmioty podarowane przez znane osoby będą z pewnością stanowiły obiekty pożądania dla licytujących je osób. Zlicytujemy między innymi;
dzieła sztuki, porcelanę, rośliny, vouchery do restauracji, zaproszenia na imprezy, bilety wstępu do przybytków kultury etc.
Zysk z aukcji dedykowany jest bezdomnym zwierzętom, pensjonariuszom Schroniska. Pragniemy zapewnić zwierzętom możliwość przebywania w godnych warunkach w oczekiwaniu na nowe domy i kochających właścicieli.
Zapraszając do świetnej zabawy, liczymy na hojność darczyńców i licytujących, hojność która może odmienić los bezdomnego zwierzęcia. Środki z ubiegłorocznej Aukcji przeznaczono na zakup specjalistycznej karmy i leków dla naszych podopiecznych.

Zdecydowane do wzięcia udziału w licytacji osoby zapraszamy na aukcję charytatywną «Znani Bezimiennym Zwierzętom». Zysk z aukcji pozwoli na zapewnienie bezdomnym zwierzetom godnych warunków w oczekiwaniu na nowe domy z kochajacymi włascicielami.

Serdecznie zapraszamy osoby zdecydowane wziąć udział w licytacji.

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

„Znani – bezimiennym zwierzętom”, organizowanej przez
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ ANIMALS Oddział Kujawsko-Pomorski

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy i OTOZ ANIMALS Oddział Kujawsko-Pomorski są organizatorami aukcji charytatywnej przedmiotów użytkowych i przedmiotów artystycznych.
2. Przedmiotem aukcji są przedmioty użytkowe (i przedmioty artystyczne).
3. Posiadacze przedmiotów przekazują je na aukcję i nie roszczą sobie do nich praw, gdyby nie zostały zlicytowane na aukcji.
4. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji przedmiotów, na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy.
5. Właścicielem przedmiotów do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostaje organizator.
6. W wypadku nie zbycia przedmiotów w czasie licytacji, przedmioty zostają zabezpieczone przez Organizatorów i przeznaczone na następne tego rodzaju wydarzenie w roku przyszłym.
7. Czas i miejsce trwania wystawy i aukcji: 3 grudnia 2017r. godzina 17.30
Bydgoszcz ulica Mostowa 4. Longue Bar SODA

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia
przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz
akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Rejestracja Uczestników aukcji odbywać się będzie za pomocą formularza
przed rozpoczęciem aukcji.
6. W następstwie rejestracji podmiotowi zostaje przyporządkowany numer
Uczestnika (o numerze decyduje kolejność zgłoszenia).

III. PRZEBIEG AUKCJI

1. Aukcja zostanie poprzedzona prezentacją przedmiotów.
2. Dla każdego towaru zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), którą
ogłosi za każdym razem prowadzący licytację.
3. Uczestnicy ustnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia.
4. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych
Uczestników aukcji.
5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej.
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji
jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
8. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył
najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita — trzykrotnie powtórzona przez prowadzącego licytację.
9. W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie
były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia
konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami
polskiego prawa.
10. Zamknięcie aukcji nastąpi po zaoferowaniu do zlicytowania wszystkich przeznaczonych na aukcję przedmiotów.
11.Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio przez Nabywcę, po wpłaceniu zlicytowanej kwoty za pokwitowaniem, wydanym przez pracownika Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy obecnego na aukcji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności
związanych z licytacją i jej zakończeniem.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z umów z tytułu nabycia zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą.
4. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania
przyczyn.
5. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej schronisko.org.pl i na Facebooku
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ SODA 2.0 club & lounge bar:

Rocco in the MIX – 24.11
SODA 2.0 club & lounge bar
ULTRA violin/violet - D-JO, 69beats, Vibe – 25.11
SODA 2.0 club & lounge bar

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Bydgoszczy :

Bydgoszcz - Świąteczne Ciężarówki Coca-Cola i koncerty!
Bydgoszcz Stary Rynek
Fresh N Dope Festival Bydgoszcz
Estrada stagebar
10.02 - Bydgoska Gala Disco - Hala Łuczniczka
Bydgoska Gala Disco - Hala Łuczniczka
SOLD OUT /Bydgoszcz - Łukasz Lotek Lodkowski - program "W punkt"
Kinoteatr "adria" Bydgoszcz
Jubileuszowa 5 Gala Stand-up Comedy / Bydgoszcz
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
RETO w Bydgoszczy !
Estrada stagebar
Poland vs Hungary
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
Szalone lata 80 Sztywny Pal Azji & Kobranocka
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
BISZ & B.O.K - Koncert Bydgoszcz (European Tour 2017)
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Farben Lehre-Projekt Punk, Analogs, Wasted / Bydgoszcz, Estrada
Estrada stagebar